Přátelé Informelu - znáte pojem "flow" - plynutí .... kdy vaše tělo a mysl se sjednotí v jeden celek? Neznáte nebo si to neumíte představit 😊. Přijďte si to vyzkoušet - přijďte si užít bezpodmínečnou relaxaci spojenou s kresbou. Připravila jsem pro vás workshop Imaginace - mysl jako rozkvetlá zahrada, na kterém vás seznámím s technikou suchého...

Lekce jsou určeny všem, kteří rádi zkoušejí nové věci a vyhledávají alternativní formu uvolnění... Setkání může proběhnout jednorázově nebo v lekcích, které na sebe volně navazují. Pro nově příchozí zůstává skupina stále otevřená.

Prostřednictvím tvořivých - výtvarných činností se děti učí využívat své vlastní zdroje - svou vlastní představivost. Děti se učí být samy sebou, učí se vyjádřit své osobité pocity.

Lekce jsou určeny všem, kteří rádi zkoušejí nové věci a vyhledávají alternativní formu uvolnění... Setkání může proběhnout jednorázově nebo v lekcích, které na sebe volně navazují. Pro nově příchozí zůstává skupina stále otevřená.

"Můžeme malovat jen tak. Můžeme malovat to, co nás trápí, i to, z čeho máme radost. Můžeme malovat, jak se dnes máme. Obraz vyjádří náladu, zaznamená něco důležitého, upozorní na něco zajímavého."

Svobodný výtvarný projev přináší relaxaci, rozvíjí tvůrčí představivost a navíc, nabízí určitý osobní prostor každému, jenž chce sebe a své chování skrze obrazy lépe poznat. Cílem není vytvořit dílo esteticky uspokojivé, ale dílo, které poslouží jako prostředek k sebereflexi - sebevyjádření, sebepoznání

Kurz je vhodný pro všechny, kteří chtějí poznat sami sebe - své chování skrze obrazy. Spontánní malba nám napoví mnohdy daleko více, než bychom tušili. Kurz je vhodný také pro pedagogy, sociální pracovníky, managery jako součást prevence syndromu vyhoření.

Provedu vás intuitivní malbou a ukážu vám, jak navázat dialog se sebou samým. A nejen to, během workshopu se seznámíte s technikou suchého pastelu, která navíc celý proces prožitku umocňuje, a to především díky své schopnosti mísení a roztírání prsty či dlaněmi přímo na papíře.

"Arteterapie nabízí určitý osobní prostor každému, jenž chce sebe a své chování skrze obrazy lépe poznat. Cílem není vytvořit dílo esteticky uspokojivé, ale dílo, které poslouží jako prostředek k sebereflexi - sebevyjádření, sebepoznání... Tvořivý proces je pro tvůrce ventilem, umožňujícím jeho vnitřní očištění, naplnění"...