28. 1. 2020 workshop 

Pusťte si barvy do života aneb setkání s arteterapií

Kde? V knihovně ve Frenštátě pod Radhoštěm

V kolik? 16.30 hod (končit budeme v 19.30 hod)

Vstupné: 200 Kč

Arteterapie nabízí určitý osobní prostor každému, jenž chce sebe a své chování skrze obrazy lépe poznat. Cílem není vytvořit dílo esteticky uspokojivé, ale dílo, které poslouží jako prostředek k sebereflexi - sebevyjádření, sebepoznání.

Arteterapie v přeneseném slova smyslu je metodou komunikace se sebou samým. Dotyčný se neučí malovat obrazy, ale pomocí obrazu se učí vyjadřovat. Primární a základní formou arteterapie je kresba. Postupy jsou zacíleny na rozumové a emocionální aspekty, potažmo na rozvoj tvůrčí energie. Schopnost "sebeuvědomění" napomáhá dotyčnému, jenž se kresbou v daný okamžik zabývá, nacházet odpovědi na jeho vnitřní otázky, neboť obrazy přinášejí svému adresátovi vždy nějakou zvěst či zprávu.

"Během workshopu se navíc každý seznámí s technikou suchého pastelu, která celý proces prožitku umocňuje, a to především díky své schopnosti mísení a roztírání prsty či dlaněmi přímo na papíře. Užijete si nespoutanou volnost projevu. Bude to chvíle vašeho osobního klidu, která vám přinese radost."

Budu se na vás těšit!

Kamila Číhalová - lektorka expresivní terapie se zaměřením na arteterapii.