Arteterapie s dětmi předškolního věku

Prostřednictvím tvořivých - výtvarných činností se děti učí využívat své vlastní zdroje - svou vlastní představivost. Děti se učí být samy sebou, učí se vyjádřit své osobité pocity.

Tvořivá činnost přispívá také k tomu, aby se dítě nebálo projevit jako osobnost a nemělo obavu zkusit něco nového - nebálo se experimentovat.

Výhody arteterapie:

Každé dítě má možnost svobodně si vybrat, co bude malovat, a tím vyjádřit své myšlenky, názory a pocity... Děti mají možnost svobodně si zvolit stupeň obtížnosti, což je pro udržení zájmu a pozornosti velmi důležité... Děti v tomto věku jsou expanzivně iniciativní a pokud je práce nebaví, rychle od ní odbíhají - ztrácí pozornost.

Výsledná práce se nerozlišují na dobré a špatné, hezké a ošklivé. Takto zvolený přístup rozvíjí u dětí tvořivost, improvizaci, spontánnost a nejen to, podporuje rozvoj prosociálního chování - komunikaci, spolupráci... 

Pokud umožníme dětem pracovat na zemi, umožňujeme jim tím svobodně se pohybovat - děti jsou pak zcela a přirozeně uvolněné.... Pokud je navíc koncept tvorby situován do příběhu - děti se mohou pohybovat dle vlastního uvážení a výběru...

Skupinová práce:

Ve skupině se děti zcela svobodně a spontánně druží. Zcela přirozeně mezi sebou komunikují a spolupracují. 

Závěrečná reflexe - "povídání si" o výsledných obrázcích posiluje nejen jejich sebevědomí, ale děti se  tím učí komunikovat a naslouchat druhým...