Spontánní malba

aneb kolik lidí, tolik obrazů...

K základním aspektům spontánní malby nepatří výsledná tvorba, ale prožitek z ní... je tedy důležité uvědomit si, co v danou chvíli prožíváme, jak se u toho cítíme a co bylo motivací ... 

Přesto, že barvy míváme nerozlučitelně spjaty s různými asociacemi a připisujeme jim specifické vlastnosti, jakými jsou teplo či chlad, světlo či tma, radost či smutek, láska či nenávist atd., nikdy nemůžeme vytvořit obraz, který bude i ostatními chápan stejně, neboť každý vjem, který naše mysl přijímá a v souvislosti se spontánní malbou vysílá, prochází složitým sítem našich osobních zkušeností a zážitků...

Výsledný obraz vypovídá něco o nás samotných... stává se pomyslným zrcadlem.

Proto se nikdy nesnažte, aby vašim obrazům porozumělo okolí... 

Tvořte svobodně na základě svých myšlenek...

Buďte spontánní...