O mně

"Bude-li mít obraz příjemce, stane se předmětem zprostředkování. Bude-li mít obraz pozorovatele, stane se předmětem komunikace. Bude-li mít obraz hodnotitele, stane se zpochybňovaným svobodným projevem, jelikož očekává, že bude někým přijat."

                                                                                                                                                                                                    Arno Stern


Všem zájemcům o malbu chci nabídnout prostor pro ně samotné - naučit je meditovat - zamyslet se nad vnitřními pocity během tvorby, jelikož všichni v sobě máme ten dar - dar přirozeného "malířského" projevu, který navíc s sebou přináší obohacení v podobě uvědomění si, že každý v sobě nosíme svou vlastní nezávislost, kterou dokážeme pozvednout nad vlivy přicházejícími z venčí... 

Obrazy nehodnotím a nerozebírám barvy, čímž nevytvářím spekulace. Mou snahou není mysl hodnotit, ale naopak nechat jí svobodu...

Během sezení vás pouze seznámím s technikou suchého pastelu, která navíc celý proces prožitku násobí, a to především díky své schopnosti mísení a roztírání prsty či dlaněmi přímo na papíře... vše ostatní je již na vás!

Pracuji se všemi věkovými kategoriemi, včetně dětí, neboť každá skupina si v průběhu tvorby najde to své...

Kamila Číhalová, DiS.
lektor expresivní terapie se zaměřením na arteterapii